Unicef

Som kommunikasjonsrådgiver for UNICEF har Lisbeth skrevet en rekke artikler for blant annet Norwegians inflight-magasin og unicef.no. Hun bidro også til å utvikle og gjennomføre ulike kommunikasjonsstrategier. Som kontaktperson for pressen har hun koordinert og tilrettelagt for opptreden i media, og vært bindeledd mellom journalister og intervjuobjekter, i tillegg til å selge inn saker til media.

Kunder: UNICEF Norway

Role (Lisbeth Bremnes): Kommunikasjonsrådgiver

01_brochure-mockup

Eksempel på artikler publisert i Norwegian