CTRL – KONTANT- OG BETALINGSLØSNINGER

“CTRL – kontant- og betalingsløsninger” er ment å være en lavterskel-tilnærming for å identifisere, gjennom enkle verifiserbare parametere, tilbydere og tjenester med tilstrekkelig kompetanse og oppfylle et viktig sett med minimumskrav for utvikling, produksjon og bruk av betalingsløsninger i tråd med norsk regulering på området.

Klienten, IKT Norge, trengte en visuell identitet som var lett å bemerke, som også kan brukes av deres samarbeidspartnere.

Løsning – En logo basert på 5C:

Confident – Clear – Clean – Current – Creative

Kunder: IKT Norge

Task: Brand Identity

ctrl_font
ctrl_elements
bc_placement_ikt_ctrl