Dette arbeidet er del av en større kampanje opprettet sammen med Siste Skrik Kommunikasjon.